Herastyrelsen

Frida Sterner - M17
Ordförande
Ekonomiansvarig
Hanna Eklind - M18
Näringslivsansvarig
Josefin Wetterberg - I20
Hedvig Liliedahl - MD20
Näringslivsansvarig
Eventansvarig
Sofia Björnsson - M17
PR-ansvarig
Alva Hagström - MD20